Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 17. 12. 2019

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
• 
Poschodoch
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Cenník jednorazových úkonov
Tlačivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžièky
Predmet èinnosti
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov

Okresné  stavebné  bytové  družstvo  Dolný Kubín


Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 0911 605 022, 0911254699, e-mail: osbddk@osbddk.sk
Link pre samoodpočet merača studenej vody + osobomesiace k 31.12.2020:
www.poschodoch.sk/odpocet-9a2fd0b1

Link pre samoodpočet merača teplej vody (príp. každého ďalšieho merača vody v byte) k 31.12.2020 :
Poznámka: Samoodpočet meradiel k 31.12.2020 môže urobiť každý vlastník bytu bez ohľadu na to, či je registrovaný na portáli Po schodoch, tzn. že k zaslaniu odpočtov meradiel sa nevyžaduje registrácia na portáli.
 Novinky
Postup pri úniku plynu
Porovnanie spotreby tepla
Porovnanie korekcií, ktorými sa zohľadňuje nepriaznivá poloha miestností v bytovom dome
Legislatívne zmeny a ceny tepla
Reklamaèný poriadok
Porovnanie skutoènej spotreby tepla v období 2013-2018
Ponuka priestorov na prenájom
Postup obstarávania
Ochrana osobných údajov