Informácie o spracúvaní osobných údajov - člen družstva, nájomca družstevného bytu

Informácie o spracúvaní osobných údajov - vlastníci bytov a NP

Informácie o spracúvaní osobných údajov - zástupca vlastníkov

Zásady ochrany osobných údajov - obchodní partneri