Ochrana osobných údajov

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín, ako „ prevádzkovateľ “ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahujú na spracúvanie osobných údajov.

Rozsah, účel, právny základ a ďalšie údaje k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené v samostatných informáciách v časti - Ochrana osobných údajov / Dokumenty

Údaje o Prevádzkovateľovi:

Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín
Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín

Kontaktné údaje na poverenú osobu na ochranu osobných údajov:
e-mail: 
murgasova@osbddk.sk 
tel. č. : 043/588 52 06