Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 12. 03. 2014

 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Tlačivá
Dotácie
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka

 

V tejto rubrike sa uverejňujú inzeráty na kúpu a predaj bytov. 

Informácie zasielajte na e-mail adresu: medzihradska@osbddk.sk alebo poštou na adresu OSBD a na meno Mgr. Ľubica Medzihradská, tel. 0435885206, kl. 118

PREDAJ

 

 

 

 

 

 

 
   
 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06,fax.: 043/582 07 51
e-mail: osbddk@osbddk.sk