Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 21. 02. 2019

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Tlačivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka

Legislatívne zmeny a ceny tepla

  • 182/1993 Zákon o vlastníctve bytov

  • 630/2005 Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

  • 358/2009 Vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví  č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla

  • 240/2016 Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítania množstva tepla

 

       Výnosy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

        Cena tepla Tehos, s.r.o.

        Cena tepla Komterm, a.s.  

        Cena tepla Lehotsky capital s.r.o.

        Cena tepla Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

        Cena tepla OFZ, a.s.

        Porovnanie maximálnych cien tepla všetkých lokalít  

    

                                    späť na úvodnú stránku


  
 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06, 0911254699
e-mail: osbddk@osbddk.sk