Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 12. 08. 2019

 
 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Tlaèivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžièky
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka

Havarijná služba

zoznam pracovníkov údržby Dolný Kubín
  • Vodár:......................Jaroslav Mikuš       0911605002
  • Vodár:......................Miroslav Macek      0911605009
  • Pon. až Pia. 07:00 do 15:00
    Sob. a Ned. + Sviatky 7:00 do 20:00

zoznam pracovníkov údržby Horná Orava
  • Výahy a el. poruchy..Jozef Gužiniak      0903551859

zoznam servisu technických zariadení v bytovom dome TU

 

Pri poruchách volajte:

0903 507 900       

       

Kamil Bukna
Pon. až Pia. 15:00 do 20:00
Sob. a Ned. + Sviatky 7:00 do 20:00

 

 

Vrámci pracovnej doby hláste poruchy vedúcemu údržby na t. è. 043 588 52 06 kl. 205.  
 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06, 0911254699
e-mail: osbddk@osbddk.sk