Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 15. 08. 2017

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Spravodajca
Tlačivá
Dotácie
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Úvodná stránka

Správa OSBD Dolný Kubín

      zoznam členov predstavenstva:                              

  • Ing. Yvona Kenderová, predsedníčka predstavenstva  
  • JUDr. Ľudmila Andrisová, podpredsedníčka predstavenstva      
  • Ing. Ivan Vojvoda, člen predstavenstva  
  • Ing. Bohuslav Vacek, člen predstavenstva  
  • Ing. Igor Kaliský, člen predstavenstva
  • Emília Jaňáková, člen predstavenstva
  • Daniel Korčuška, člen predstavenstva
 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06,fax.: 043/582 07 51
e-mail: osbddk@osbddk.sk