Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 13. 08. 2019

 
 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Tlačivá
Dotácie
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Úvodná stránka

Správa OSBD Dolný Kubín

      zoznam zamestnancov:                              

 • Ing. Jaroslava Hadová, riaditeľka OSBD      
 • Mgr. Miroslava Murgašová, vedúca právneho oddelenia  
 • Petra Kurťáková,sekretárka     
 • Ing. Ľubomíra Skirčáková, vedúca ekonomického úseku
 • Bc. Silvia Hažlinská, hlavná účtovníčka
 • Elena Jánošková, referentka účtovníctva
 • Danka Sálusová, hlavná referentka nájomného
 • Lýdia Medvecká, referentka nájomného, referentka skladu
 • Ing. Miloš Paculík, vedúci technického úseku
 • Ing. Peter Jaňák, energetik, koordinátor IVT
 • Stanislav Stajník, odborný stavebný technik
 • Kamil Bukna, odborný stavebný technik
 • Štefan Magdalík, revízny technik el. zariadení
 • Ing. Ivan Snovák, odborný stavebný technik, referent dopravy
 • Mgr. Ľubica Medzihradská, referentka vodohospodárstva a byt. politiky
 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06,fax.: 043/582 07 51
e-mail: osbddk@osbddk.sk