Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijna služba

Posledná aktualizácia: 02. 09. 2019

 
 Hlavná ponuka
�  Webový prístup 
�  Stanovy OSBD 
�  Domov� poriadok
�  Smernice
Tlačivá
Dotácie
Pôžičky
Výberové konania
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka
 
OSBD Doln� Kub�n, 026 01 Doln� Kub�n, Slovensk� republika, tel.: 043/588 52 06, 0911254699
e-mail: osbddk@osbddk.sk