Správa a údržba bytov v osobnom a družstevnom vlastníctve.

 Správa  Údržba  Telefónny zoznam  Stránkové dni  Havarijná služba

Posledná aktualizácia: 04. 12. 2019

 Hlavná ponuka
•  Webový prístup 
•  Stanovy OSBD 
•  Domový poriadok
•  Smernice
Tlačivá
Dotácie
Ponuka práce
Pôžičky
Zateplenie budov
Inzercia bytov
Úvodná stránka

Výberové konania 

dátum vyhlásenia lehota predkladania ponúk predmet obstarávania prílohy
29.09.2020 14.10.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy-Dodávka a montáž zábradlia vonkajších vstupov bytového dom č. 127, Tvrdošín-Medvedzie bližšie informácie
07.09.2020 21.09.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy-zateplenie stropov pivníc bytového dom č. 2047, Dolný Kubín bližšie informácie
03.09.2020 23.09.2020 do 12:00 hod Servis osobného výťahu, bytový dom č. 1169, Dolný Kubín bližšie informácie
02.09.2020 23.09.2020 do 12:00 hod Servis osobného výťahu bytový dom č. 487, Nižná bližšie informácie
05.08.2020 20.08.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy- obnova bytového domu, zateplenie stropov pivníc č. 2047, ul. Ľ.Štúra , Dolný Kubín bližšie informácie
05.08.2020 24.08.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy- obnova bytového domu, Výmena rozvodov ZTI č. 2161, ul. M.Hattalu, Dolný Kubín bližšie informácie
24.7.2020 12.8.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy- obnova bytového domu, a) Dodávka a montáž nových lodžií b) Výmena osobného výťahu c) Rekonštrukcia elektroinštalácie č. 1175, ul. Športovcov, Dolný Kubín bližšie informácie
22.6.2020 8.7.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy – Obnova bytového domu s.č. 973, ul. Školská, Zákamenné bližšie informácie
17.06.2020 03.07.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy – Rekonštrukcia elektrinštalácie spoločných priestorov bytového domu s.č. 155, Severná, Námestovo bližšie informácie
09.06.2020 24.06.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy – Výmena ležatých rozvodov TV, 3 vchody bytového domu s.č. 123, Tvrdošín-Medvedzie bližšie informácie
04.06.2020 22.06.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy – Zhotovenie 4 ks striešok a dlažby schodiska predných vstupov do bytového domu s. č. 1054, Západ, Trstená bližšie informácie
19.05.2020 03.06.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy – Výmena rozvodov ZTI – 1. etapa výmena ležatých rozvodov TV a SV v bytovom dome, súp. č. 2050, ul.M.Hattalu, Dolný Kubín bližšie informácie
11.03.2020 31.03.2020 do 12:00 hod Stavebné úpravy- obnova povrchu severnej steny fasády, bytového domu s.č. 164, Slnečná, Námestovo bližšie informácie
04.12.2019 03.01.2019 do 12:00 Stavebné úpravy- Rekonštrukcia elektroinštalácie spoloèných priestorov bytového domu s.è. 1233, Dolný Kubín bližšie informácie
04.11.2019 25.11.2019 do 12:00 Stavebné úpravy-Rekonštrukcia elektroinštalácie spoloèných priestorov,vchod è.5 a 11 bytového domu s.è. 156, Námestovo bližšie informácie
24.10.2019 27.11.2019 Obnova technických zariadení bytového domu 2057 - Výmena vnútorných rozvodov ZTI, Obnova povrchu stien fasády bližšie informácie
21.10.2019 11.11.2019 do 12:00 Stavebné úpravy-Rekonštrukcia elektroinštalácie spoloèných priestorov bytového domu s.è. 489, Nižná bližšie informácie
16.09.2019 07.10.2019 do 12:00 Stavebné úpravy-Zateplenie vnútorných stien 2 pivnièných bytov bytového domu s.è.  1537, ul. Choèská, DK bližšie informácie
24.07.2019 15.08.2019 do 12:00 Stavebné úpravy-Ma¾ovanie schodísk a pivnièných priestorov bytového domu s.è. 1058, Trstená-Západ bližšie informácie
15.05.2019 14.06.2019 Zateplenie obvodového pl᚝a, obnova balkónov, rekonštrukcia kotolne a regulácia ÚK, iná modernizácia, v bytovom dome, s.è. 467, Lokca bližšie informácie
14.05.2019 17.06.2019 Výmena osobného výahu,rekonštrukcia elektroinštalácie,odstránenie rias na fasáde bytového domu s.è. 1178, Dolný Kubín bližšie informácie
07.05.2019 22.05.2019 Zateplenie sokla a stropov zadných vchodov, bytového domu s.è. 1057, Trstená-Západ bližšie informácie
09.04.2019 24.04.2019 Rekonštrukcia balkónov 22ks, bytového domu s.è. 1971, Dolný Kubín bližšie informácie
26.03.2019 10.04.2019 Zateplenie stropov pivníc bytového domu s.è. 1057, Trstená bližšie informácie
14.03.2019 02.04.2019 Ma¾ovanie spoloèných priestorov bytového domu s.è. 223, Trstená bližšie informácie
14.03.2019 02.04.2019 Rekonštrukcia schodísk bytového domu s.è. 1955, Dolný Kubín bližšie informácie
06.03.2019 25.03.2019 Obnova povrchov schodísk, kamerový systém, èipové otváranie dverí, rekonštr. elektroinštalácie, bytový dom 269 Námestovo bližšie informácie
03.10.2018 19.10.2018 Dodávka a montáž vchodových dverí, bytový dom s.è.2069, Na Sihoti, Dolný Kubín bližšie informácie
16.8.2018 30.8.2018 Rekonštrukcia podláh v pivnièných priestoroch  bytového domu   s.è.  1144,  Trstená-Západ bližšie informácie
16.8.2018 30.8.2018 Rekonštrukcia balkónov  bytového domu   s.è.  168,  Tvrdošín-Medvedzie bližšie informácie
20.06.2018 04.07.2018 Stavebné úpravy- Obnova krytiny plochej strechy bytového domu s.è. 1971, ul. Mierová, Dolný Kubín bližšie informácie
03.05.2018 23.05.2018 Výmena vnútorných rozvodov teplej vody, studenej vody a kanalizácie, bytový dom s.è. 2058, Dolný Kubín bližšie informácie
04.04.2018 04.05.2018 Stavebné úpravy – obnova povrchov stien  spoloèných priestorov, odvodnenie výahových šácht, bytový dom  s.è. 162 Námestovo bližšie informácie
02.03.2018 21.3.2018 Výmena osobného výahu v bytovom dome s. è. 1170, Dolný Kubín bližšie informácie
20.02.2018 7.3.2018 Stavebné úpravy – obnova povrchov stien a podláh spoloèných priestorov, bytový dom  s.è. 152 Námestovo bližšie informácie
13.02.2018 28.02.2018 Stavebné úpravy- výmena pivnièných a schodiskových okien, zateplenie stropov pivníc, odvodnenie domu, obnova rozvodov studenej vody a zvislej kanalizácie, bytový dom 136 Oravský Podzámok bližšie informácie
15.01.2018 31.01.2018 ma¾ovanie schodísk a spoloèných priestorov bytového domu s.è. 1053,Trstená – Západ bližšie informácie
 

15.01.2018

 

26.01.2018 obnova vstupnej brány OSBD, výroba kovového prístrešku pre auto a odpadový kontajner bližšie informácie

Podklady k výberovému konaniu je možné získa u Ing. Miloša Paculíka. Ponuky doruèi na podate¾òu OSBD najneskôr 1 deò pred zaèatím.

 

 
OSBD Dolný Kubín, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika, tel.: 043/588 52 06, 0911254699
e-mail: osbddk@osbddk.sk